Home

Projecten

Stichting SamenMeer heeft verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Op deze pagina vind je een korte omschrijving van de projecten. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Soos de Krent

Soos de Krent is een platform waar ervaringsdeskundigen hun kennis en kunde delen op het gebied van budgetteren en creatief omgaan met een smalle beurs. Voor ervaringsdeskundigen is Soos de Krent een re-intergatie/leerwerkplek, voor bezoekers van het ontmoetingspunt en de website en leden van de nieuwsbrief en sociale media een bron van informatie over hoe meer te doen met weinig geld. Soos de Krent werkt taboedoorbrekend, drempelverlagend en preventief.

 Kennisrapport Geld en Meer

Als kind wil je eigenlijk maar een ding: meedoen met de andere kinderen.

Maar wat denkt een kind nodig te hebben om mee te doen? En hoe komen gemeenten en beleidsmakers achter deze informatie?

Stichting SamenMeer geeft hierover advies middels een kennisrapport en betrekt daarbij kinderen, leerkrachten en partijen zoals stichting leergeld.

Schoolmodule Geld en Meer

Onderdeel van dit onderzoek is de schoolmodule Geld en Meer.  Het is een schoolmodule voor kinderen van 11 tot 14 jaar, dat gaat over meedoen en wat daar (financieel) voor nodig is. Via creatieve workshops leren kinderen financiële keuzes maken en worden bewust van wat zij nodig hebben om mee te doen. Ook docenten worden via een koffietafelgesprek betrokken bij het thema. Het kennisrapport dat hiermee wordt samengesteld is van meerwaarde voor beleidsmakers die beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het Kindpakket.

Sportmatch

Sportmatch is een bemiddelingsbureau dat sportverenigingen ondersteunt door hoogwaardige vrijwilligers te leveren voor allerhande functies. De genoemde vrijwilligers hebben op hun beurt behoefte aan een hoogwaardige re-integratie/leerwerkplek en zullen ook het bemiddelingsbureau op termijn zelfstandig draaien.

Bureau Apeldoorn

Bureau Apeldoorn is een onderzoeksbureau dat volledig wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onderzoeken kunnen over zeer diverse thema’s gaan, de werkwijze is altijd persoonlijk en laagdrempelig. De resultaten zijn dan ook altijd kwalitatief hoogwaardig en van grote meerwaarde voor de opdrachtgever.

Over ons

Stichting SamenMeer (SSM) gelooft in de kracht van samen. Samen doen, samen denken en samen delen. Met onze kennis over en ervaring in diverse vakgebieden zoals communicatie,  re-integratie, projectmanagement en schulddienstverlening ontwikkelen we concepten die mensen in hun kracht zetten en de samenleving versterken. Een voorwaarde: er moet een win-win-win component in de projecten zitten. Meestal zijn ze dan ook domein overstijgend.  De projecten worden door professionals opgezet waarbij we een terugtrekkende beweging maken zodat ze overgenomen kunnen worden door de samenleving.

Projecten van SSM zijn: Bureau Apeldoorn, Kennisrapport Geld en Meer, Soos de Krent en Sportmatch.

Contact

Ben je geïnteresseerd in de projecten van Stichting SamenMeer en wil je meer informatie? Stuur dan een mail met je vraag en telefoonnummer naar onderstaand mailadres. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Email:  info@samenmeer.nu